Über uns

Jsme samostatní advokáti, kteří spolu úzce spolupracují. Našimi klienty jsou zejména občané, ale dlouhodobě zastupujeme i malé a středně velké i velké společnosti, společenství vlastníků jednotek, bytová družstva a obce.

Poskytujeme právní služby v situacích, které řeší naši klienti a v nichž potřebují pomoci – v jejich osobním životě, při podnikání, správě nemovitostí nebo při správě věcí veřejných.

Naší činností navazujeme na činnost advokáta JUDr. Josefa Holuba (1947-2017), který byl advokátem od r. 1979 a v prostředí svobodné advokacie fakticky kancelář v r. 1990 založil. Od té doby sídlí advokátní kancelář Holub & Spol. v památkově chráněné vile Libochvíle v Kladně v blízkosti Okresního soudu v Kladně.

Na začátku je nezbytné se osobně setkat k právní konzultaci. Tato konzultace je již hrazenou právní službou. Termín schůzky lze sjednat telefonicky nebo e-mailem. V případě že, se po projednání věci dohodneme na převzetí právního zastoupení, klient udělí advokátovi plnou moc, společně sepíšeme záznam o převzetí právního zastoupení, jehož součástí bude i dohoda o ceně právních služeb, nebo uzavřeme příkazní (mandátní) smlouvu. V některých případech klienti skládají při sjednání právního zastoupení zálohu na odměnu za právní služby.

Cena právních služeb se odvíjí zejména od typu právního problému a jeho složitosti. Cenu sjednáváme buď dohodou za vyřízení celé věci, hodinovou odměnou nebo odměnou ve formě podílové odměny, tj. určitou procentní sazbou z finančního prospěchu, který klient na základě naší činnosti získá. Odměna se zpravidla zvyšuje o přiznanou náhradu nákladů řízení, kterou má zaplatit protistrana. Sazba hodinové odměny je od 2200 Kč + DPH / 1 hod. práce advokáta.

Právníci advokátní kanceláře Holub & Spol.

JUDr. Jan Holub, LL.M.
selbständiger Rechtsanwalt

(+420) 312 246 590

Mehr

Mgr. Dalibor Vagenknecht
kooperierender Rechtsanwalt

(+420) 312 246 590

Mehr

JUDr. Ladislav Šustr, Ph.D.
selbständiger Rechtsanwalt

(+420) 312 248 554

Mehr

Kontaktinformationen und der Weg zu uns

Adresse der Kanzlei

Advokátní kancelář Holub & Spol.

Kleinerova 1504
272 01 Kladno

Parkování je možné na parkovišti
OD Billa v Kleinerově ul.
(naproti kanceláři)

Cena parkovného je 30 Kč/hod.

Karte