23. 8. 2022

Soud vyhlásil referendum dle naší žaloby

Advokátní kancelář JUDr. Jana Holuba před soudem právně zastupovala navrhovatele v řízení o návrhu na vyhlášení místního referenda v obci Velké Přítočno na Kladensku. Navrhovatelem byl přípravný výbor pro vyhlášení místního referenda, odpůrcem obec Velké Přítočno.

Přípravný výbor navrhoval vyhlásit místní referendum k otázkám týkajícím se nové výstavby bytových domů v katastru obce. Občané obce se mají v referendu vyslovit k tomu, zda má obec ve své samostatné působnosti činit veškeré kroky k tomu, aby k výstavbě komplexu bytových domů nemohlo dojít, a to i v rámci územních řízeních souvisejících s výstavbou. Dále se mají občané v referendu vyslovit k tomu, zda má zastupitelstvo obce podniknout v samostatné působnosti kroky ke změně územního plánu tak, aby v dané lokalitě nebyla možná výstavba bytových domů.

Zastupitelstvo obce odmítlo referendum dle návrhu vyhlásit, když mělo za to, že položené otázky jsou nepřípustné a nespadají do samostatné působnosti obce.

Krajský soud v Praze se ztotožnil s našimi argumenty uvedenými v návrhu (žalobě) o návrhu na vyhlášení referenda a současně odmítl veškeré argumenty odpůrce, jakož i jeho návrh, aby soud řízení přerušil a Ústavnímu soudu ČR předložil návrh na zrušení části zákona o místním referendu.

Soud referendum vyhlásil s tím, že se bude konat v termínu komunálních voleb v září 2022.

Usnesení Krajského soudu je ke stažení ZDE