20. 12. 2020

Rozhovor s Janem Holubem v Lidových novinách

Rozhovor v Lidových novinách navazuje na text Jana Holuba uveřejněný na portále www.ceska-justice.cz, který se týkal toho, do jaké míry mají advokáti a Česká advokátní komora vystupovat na obranu právního státu.

https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=23746