12. 5. 2020

Epidemie COVID – opatření v insolvenčním řízení

Ve Sbírce zákonů vyšla průřezová novela č. 191/2020 Sb. jako reakce na epidemii COVID. Pro oblast insolvencí přináší novela následující opatření:

1. Odložená povinnost dlužníka podat insolvenční návrh

Právnická osoba nebo fyzická osoba-podnikatel na sebe nemusí podat insolvenční návrh, pokud se dostal do úpadku (§ 12).

Novela odložila tuto povinnost o 6 měsíců od ukončení nebo zrušení mimořádného opatření proti epidemii. Nejpozději však odklad platí do 31.12.2020.

2. Moratorium

Dlužníci jsou dočasně chráněni před insolvenčními návrhy svých věřitelů. K insolvenčním návrhu věřitele podanému do konce srpna 2020 soud vůbec nebude přihlížet, tzn. neměl by se objevit v insolvenčním rejstříku a nejsou mu přiznány žádné účinky (§ 13).

3. Změna splátkového kalendáře u „starých“ oddlužení (nižší splátky)

U „starých“ oddlužení (úpadek byl prohlášen do 31.05.2019) insolvenční soud může změnit výši pravidelných splátek bez ohledu na stávající omezení, kdy s takovou změnou museli souhlasit věřitelé, nebo se jim muselo dostat uspokojení aspoň 50 % jejich pohledávek.

4. Soud nesmí zrušit „staré“ oddlužení

Soud nebude moci zrušit „staré“ oddlužení, pokud se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře dlužník nebude moci splnit, tj. zejména pokud v důsledku opatření při epidemii klesne výhled na uspokojení nezajištěných věřitelů pod 30 %.

5. Soud dlužníka osvobodí od placení, přestože nedosáhne 30% uspokojení věřitelů

Soud může u „starého“ oddlužení přiznat dlužníku osvobození od placení pohledávek i v případě, že uspokojení nezajištěných věřitelů nedosáhlo aspoň 30 %, případně aspoň sjednané výše. Podmínkou je, že u nižšímu uspokojení věřitelů došlo v důsledku okolností, které dlužník nezavinil. Zákon dále stanoví domněnku, že dlužník nezavinil okolnosti, ke kterým došlo v důsledku omezení plynoucího z mimořádného opatření při epidemii.