2. 3. 2023

Dříve vyslovené přání pacienta

Institut dříve vysloveného přání umožňuje každému z nás předem stanovit, jak chceme, aby lékaři a naši nejbližší s námi zacházeli v případě, že již nebudeme schopni projevit nesouhlas s poskytováním lékařské péče a prodlužováním vlastního končícího života.

Institut dříve vysloveného přání pacienta je zakotven v § 36 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách. Pořizovatel/pacient vyslovuje přání pro případ, že bych se dostal do takového zdravotního stavu, ve kterém nebude schopen vyslovit souhlas nebo nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb a se způsobem jejich poskytnutí. Jde např. o situace, když nastane nevyléčitelný a nezvratný stav, který dospěje ke smrti pacienta v relativně krátké době, když nastane stav ztráty vědomí, které již vzhledem k rozumné míře lékařské jistoty pacient nenabude nazpět, když dojde k zástavě srdce či oběhu, nebo pokud se pacient dostane do terminálního stádia nevyléčitelné nemoci nebo jiného medicínsky nepříznivého stavu, nebo stavu, kdy rizika a zátěže léčby převyšují nad předpokládanými výhodami léčby.

Pořizovatel přání pro takový případ může žádat např. aby nebyly přístrojově podporovány jeho životní funkce (např. umělá plicní ventilace, kardiopulmonální resuscitace) nebo aby mu nebyla uměle podávána umělá výživa.

Přání je vhodné doplnit žádostí, aby v takovém případě byla poskytována pouze paliativní léčba, tj. léčba na zmírnění bolesti a nepohodlí.

K platnosti dříve vysloveného přání je nezbytné, aby bylo připojeno prohlášení ošetřujícího lékaře pacienta, dle kterého pacienta poučil o tom, co jeho přání znamená a jaké může mít důsledky.

Dříve vyslovené přání je možné nerespektovat pouze ze zákonem daných důvodů.

Dříve vyslovené přání lze kombinovat i s označením určité osoby, která by v případě nezpůsobilosti pacienta rozhodovat o jeho další zdravotní péči rozhodovala o této péči v intencích dříve vysloveného přání (§ 38 občanského zákoníku).

Jan Holub

Příklad sepsaného dříve vysloveného přání najedete zde.