Advokátní kancelář - paragraf
česky | deutsch

Advokátní kancelář JUDr. Josef Holub

Sídlo:
Advokátní kancelář
JUDr. Josef Holub

Kladno
Kleinerova 24
272 01

IČ 66 20 01 48

Tel.: 312 24 73 65
Tel./Fax/Zázn.: 312 24 65 88


Ukázat na mapě >>
Ukázat foto >>

Pobočka:
Praha 6 – Nebušice
Pod Starou školou 69
164 00
Tel./Fax/Zázn.: 220 96 11 66

E-mail:

Právní služby advokátní kanceláře

Advokátní kancelář nabízí komplexní právní služby v širokém spektru právních oblastí. Advokátní kancelář zastupuje své klienty jak ve sporné, tak v nesporné agendě.

Mezi právní služby poskytované advokátní kanceláří patří především:

 • Zastupování před obecnými soudy, včetně Nejvyššího soudu ČR, Nejvyššího správního soudu ČR
 • Zastupování před Ústavním soudem ČR
 • Zastupování před státními orgány a orgány samosprávy
 • Zastupování v řízení ve věcech vkladu do katastru nemovitostí
 • Zastupování při jednání s fyzickými a právnickými osobami
 • Sepisování smluv a jiných listin
 • Obhajoba v trestním řízení
 • Poskytování právních porad

Advokátní kancelář JUDr. Josef Holub poskytuje právní služby v širokém spektru oborů platného práva České republiky, mezi něž patří zejména:

 • Občanské právo
 • Závazkové právo (smlouvy)
 • Věcná práva (vlastnické právo, spoluvlastnictví, věcná břemena, zástavní právo, zadržovací právo)
 • Dědické právo
 • Vymáhání pohledávek
 • Náhrada škody

 • Bytové právo
 • Nájemní vztahy
 • Převod bytů do osobního vlastnictví
 • Vztahy k družstevním bytům

 • Obchodní právo
 • Obchodní závazkové právo (smlouvy mezi podnikateli a obchodními společnostmi)
 • Vymáhání pohledávek z obchodně právních vztahů

 • Právo obchodních společností a družstev
 • Zakládání a změny obchodních společností (akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným, komanditní společnosti, veřejné obchodní společnosti)
 • Zakládání a změny družstev (bytová a zemědělská družstva)
 • Změny základního kapitálu
 • Převody obchodních podílů a akcií
 • Organizace valných hromad
 • Zápisy do obchodního rejstříku
 • Právní poradenství společnostem a družstvům

 • Rodinné právo
 • Rozvody
 • Vypořádání společného jmění manželů
 • Změna rozsahu společného jmění manželů
 • Úprava vyživovacích povinností mezi rodiči a dětmi a mezi manžely

 • Trestní právo
 • Obhajoba v přípravném řízení
 • Obhajoba v řízení před soudy
 • Právní zastoupení poškozených

 • Správní právo
 • Stavební právo
 • Právo živnostenského podnikání

 • Insolvenční právo
 • Insolvence právnických a fyzických osob
 • Oddlužení fyzických osob

 • Pracovní právo
 • Pracovně-právní vztahy
 • Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru
 • Náhrada škody z pracovně právních vztahů

Služby mediátora

V případech, kdy mají strany sporu zájem se dohodnout, doporučuje AK Holub mediační kancelář Holubova mediace. Mediace je metoda řešení sporu za pomoci třetí nezávislé osoby, mediátora. Mediátor pomáhá stranám překonat překážky stojící v cestě vzájemného dialogu, obnovit nebo zlepšit vzájemnou komunikaci a vyhledávat taková řešení, která uspokojí úplně nebo alespoň v nějaké míře obě zúčastněné strany. více ≫

2004–2013 © Advokátní kancelář JUDr. Josef Holub TOPlist